Home / how to install custom rom in android mobile

how to install custom rom in android mobile

how to install custom recovery in android mobile

latest android version update செயà¯�யà¯�à®®à¯� à®®à¯�னà¯� custom recovery எபà¯�படி install செயà¯�வதà¯� எனà¯� பாரà¯�பà¯�போமà¯�..   CUSTOM RECOVERY இரணà¯�டà¯� வழிகளிலà¯� நமà¯� மொபைலிலà¯� instal செயà¯�யலாமà¯�…கமà¯�யூடà¯�டரà¯� மூலமாகவà¯�à®®à¯�,கமà¯�யூடà¯�டரà¯� இலà¯�லாமலà¯� மொபைலà¯� மூலமாகவà¯�à®®à¯� install செயà¯�யலாமà¯�.. à®®à¯�தலிலà¯� கமà¯�யூடà¯�டரà¯� இலà¯�லாமலà¯� எபà¯�படி install செயà¯�வதà¯� என தெரிநà¯�தà¯� கொளà¯�ள பினà¯�வரà¯�à®®à¯� வீடியோவை பாரà¯�கà¯�கவà¯�à®®à¯�..   இரணà¯�டாவதà¯� கமà¯�யூடà¯�டரà¯� மூலமாக custom recovery install செயà¯�வதà¯� என பாரà¯�பà¯�போமà¯�.. …

Read More »