Home / How to download and install Android 4.4 kitkat on any android mobile

How to download and install Android 4.4 kitkat on any android mobile

How to download and install Android 4.4.4 kitkat on any android mobile

ஆணà¯�டà¯�ராயà¯�டà¯� மொபைலிலà¯�  kitkat 4.4.4 update செயà¯�வதà¯� எபà¯�படி எனà¯�à®±à¯� பாரà¯�கà¯�கலாமà¯�.. பொதà¯�வாக பà¯�திய மொபைலà¯�களிலà¯� அதனà¯� settings செனà¯�à®±à¯� அதிலà¯� system update மூலமாக latest version  update செயà¯�யமà¯�டியà¯�à®®à¯�..அவரà¯�களà¯� இநà¯�த à®®à¯�றையை பினà¯�பறà¯�à®± வேணà¯�டாமà¯�.. உதாரனதà¯�திறà¯�கà¯� எனà¯�னà¯�டைய மொபைலà¯� …

Read More »