Home / Android 4.4.4 kitkat

Android 4.4.4 kitkat

How to download and install Android 4.4.4 kitkat on any android mobile

ஆணà¯�டà¯�ராயà¯�டà¯� மொபைலிலà¯�  kitkat 4.4.4 update செயà¯�வதà¯� எபà¯�படி எனà¯�à®±à¯� பாரà¯�கà¯�கலாமà¯�.. பொதà¯�வாக பà¯�திய மொபைலà¯�களிலà¯� அதனà¯� settings செனà¯�à®±à¯� அதிலà¯� system update மூலமாக latest version  update செயà¯�யமà¯�டியà¯�à®®à¯�..அவரà¯�களà¯� இநà¯�த à®®à¯�றையை பினà¯�பறà¯�à®± வேணà¯�டாமà¯�.. உதாரனதà¯�திறà¯�கà¯� எனà¯�னà¯�டைய மொபைலà¯� …

Read More »